ลุงโอ๋
นาย รัฐพล ศักดิ์สมบูรณ์ 

กรรมการผู้จัดการ

เริ่มเส้นทางนักเขียนในนิตยสารตกปลาเช่น หมายธรรมชาติ, นักตกปลา ฯลฯ โดยเริ่มใช้นามปากกาว่า “ลุงโอ๋” เริ่มเส้นทางนักเขียน ในนิตยสารตกปลาเช่น หมายธรรมชาติ, นักตกปลา ฯลฯ โดยเริ่มใช้ นามปากกาว่า “ลุงโอ๋” เริ่มเส้นทางนักเขียนในนิตยสารตกปลาเช่น หมายธรรมชาติ, นักตกปลา ฯลฯ โดยเริ่มใช้นามปากกาว่า “ลุงโอ๋” เริ่มเส้นทางนักเขียน ในนิตยสารตกปลาเช่น

1991
เริ่มเส้นทางนักเขียนในนิตยสารตกปลาเช่น หมายธรรมชาติ, นักตกปลา ฯลฯ
โดยเริ่มใช้นามปากกาว่า “ลุงโอ๋”
เริ่มผลิตภัณฑ์แรก ไส้เดือนลุงโอ๋ บรรจุกล่องส่งขายตามร้านอุปกรณ์ตกปลาทั่วไปเริ่มขายส่งอุปกรณ์ตกปลาบางส่วน (กับร้านอุปกรณ์ตกปลาที่เป็นลูกค้าไส้เดือน)
1992
1995
ผลิตเหยื่อตกปลา “ยี่สก” ออกจำหน่าย ผลิตเหยื่อตกปลาสูตรต่าง ๆ ออกจำหน่าย เช่นสะดุ้ง สุดเสียว ฯลฯ
เริ่มเปิดร้านค้าอุปกรณ์ตกปลา (ร้านลุงโอ๋ฟิชชิ่ง)
1997
1998
เริ่มผลิตเหยื่อปลอมแบรนด์ Alang-ka ออกจำหน่าย เริ่มผลิตเหยื่อปลอมแบรนด์ Agon ออกจำหน่าย
เปิดบริษัท LTG Lungoh Tackle Group Co.,Ltd
2015
2016
เริ่มผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ปลายสาย(เช่น ตัวเบ็ด,ลูกหมุน)) แบรนด์ EX-Strong เริ่มผลิตภัณฑ์ หัวเชื้อตกปลา แบรนด์ Candy
เริ่มผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม แบรนด์ Fizz เริ่มผลิตภัณฑ์ รอกและคันเบ็ด แบรนด์ Rabbit เริ่มผลิตภัณฑ์ สายเบ็ด แบรนด์ Harimitsu
2017
2018
เริ่มผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม แบรนด์ Fizz เริ่มผลิตภัณฑ์ รอกและคันเบ็ด แบรนด์ Rabbit เริ่มผลิตภัณฑ์ สายเบ็ด แบรนด์ Harimitsu